VIDEO/Nje udhetim ne investimet ne rruget,e Bashkise Fier

1292

Ne total investimet e kryera ne Fier dhe ato te cilat jane ne vazhdimesi i kane kushtuar qeverise Shqiptare 3 miliard leke te reja .Brenda vitit 2015-2016 ne rikonstruksion te rrugeve fasada,rikonstruksion shkolla etj ,jane shpenzuar afersisht 250 milion lek te reja ne muaj.

Sipas informacionit te Drejtorise se Sherbimeve Publike pergjate vitit 2015 jane perfunduar 8 projekte ne infrastrukture te cilat kapin nje vlere financiare prej 1,077.157.278 lek te reja (apo e thene me fjale 1 miliard e 77 milion lek te reja )ku pjesen me te madhe te 8 objekteve te financuara kane qene pedonalja “Jakov Xoxa” me nje fond financimi prej 231.957.733 milion lek te reja si dhe rruga Muharrem Agolli apo rruga e Xhamise prej 198.135.620 milion lekete reja. Nderkohe ka perfunduar

Rruga “Mujo Ulqinaku”, në segmentin nga Sharra deri te kryqëzimi i Grecallisë (rreth 800 m linear), me vlerë investimi 237 591 722 lekë, mbështetur financiarisht nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.  

Projekti përfshinte Punimet nëntokësore (kanalizimet e ujërave të bardha dhe të zeza), zgjerim dhe rikonstruksion të plotë të shtresës së rrugës, ndricim, rikonceptim të gjelbërimit, ndërtimin e korsisë së bicikletave në të dy anët e rrugës,ridimensionim e trotuarëve, rivitalizim të fsadave dhe murrit rrethues të shkollës artistike “Jakov Xoxa”. 

Vijon punimet nderkoh Rruga Dervish Hekali e cila eshte nje nyje e rendesishme ne levizjen e automjeteve .Investimi i kesaj rruge shkon ne vleren prej 146 miln leke te reja duke perfshire te gjithe parametrat e rruges me trotuare ndricim e gjelberim si dhe rikonstruksion dhe lyerje fasadash