Video/Ne Rafinerine Fier punonjesve u shperndahen leket me thes

287

Nje prej punonjesve ka bere thirje qeverise te bejne transparencen per kompanine ARMO . Qe nga viti 2015 ne i marrin leket nga thesi pra pagen neto qe do te thote se ne na eshte mbajtur edhe tatimi mbi te ardhurat pet pagen dhe sigurimet shoqerore. Per te gjithe kete periudhe 2015 -2017 ne jemi te pasiguruar. E di qeveria kete ?! Si funksionon kjo kompani dhe a paguan detyrimet tatimore ne shtet?!Punonjesit qe kane dale ne pension nu kane marre siguracionet. Duam te bejme me dije kete fakt qeverise dhe ministrise se financiave per te vendosur per fatin e kesaj uZine she punonjesve te cilet sot jane ne mes te rruges