Video/Foto/ Ja cfar eshte investuar ne Roskovec ne 2016!

1506

Bashkia Roskovec dhe 4 njesite administrative te kesaj bashkie ne te gjithe historine e saj ne keto 25 vite demokracise nuk kane rregjistruar nje bum kaq te madh investimesh sa eshte zbatuar ne kete periudhe te shkurter pak me shume se nje viti.

Mbi 301 milion e 968 mije e 991 leke te reja apo rreth 3,1 miliard lek te vjetra eshte vlera totale e financimit vetem per keto 10 objekte te cilat jane kryesisht rruge ne perfundim dhe ne vijim te punes ne rikonstruksion te tyre qe do te sjellin jo vetem nje komunikim me te mire per banoret por edhe nje pamje estetike te mjedisit ku ata jetojne
Mbi investimet ne rruget ne territorin e bashkise Roskovec

1. Rikonstruksioni i rruges Vlosh -Ngjeqar, vlera 10.693 200 leke me tvsh

2. Rikonstruksioni i rruges lagjia Dushk –Kurjan, vlera 5 676 790 leke me tvsh

3. Rikonstruksioni i rruges se Kurjanit, vlera 143 .835 .890 leke me tvsh

4. Rikonstruksioni i rruges lagjia Doganaj, Arapaj, vlera 7 455 133 leke me tvsh

5. Rikonstruksioni i rruges qender Strum shkolla e vjeter, vlera 10 757 507 me tvsh

6. Ndertim trotuari ne fshatin Velmisht, me vlere 13 623 372 leke me tvsh

7. Rikonstruksioni rrugeve te brendshmelagjia Hazizaj dhe Cobenj, fshati Luar 11 501 510

8. Rreth rrotullimi krahu lindore i unazes se qytetit te Roskovecit, vlera 9 036 298 leke me tvsh

9. Rikonstruksioni i rruges Refat Cepele dhe lagjia 1, vlera 20 304 156 leke me tvsh

10. Rikonstruksioni i rruges se kopshtit dhe i rruges se karburantit 8 065 191 me tvsh

11. Ndertimi i Kopeshtit me drek per 100 femije ne Roskovec 94 mije dollar

12.Rikonstruksion i Unazes se qytetit te Roskovecit me vlere 53 milion leke te reja

13.Bashkia Roskovec nepermjet nje financimi prej 11 milion leke te reja nga te ardhurat e vet bashkise si dhe 13,7 milion leke te reja Fondi Rajoneve u riparuan dhe lyen fasadat ,rregullimit te territoreve,dhe pajisjes me kushtet e pershtatshme ne klasa dhe ato higjeno sanitare per te gjitha shkollat 9 vjecare te bashkise Roskovec

14.Sistemin e kanalizimeve te nendheshme ne Marinez  me nje vlere financimi prej 4,5 milion leke te reja, te cilat jane planifikuar nga bashkia , me te ardhurat e veta.

15.Rikualifikimin Urban ne njesine administrative Kuman.Projekti ne fjale ka nisur te zbatohet nje siperfaqe prej 2,2 ha te kesaj njesie me nje vlere financimi prej 30 milion leke te reja
Nderkohe 

Pas zgjedhjeve te 23 Qershorit 2015  ne bashkine Roskovec u investuan 35 mln leke te reja per infrastrukturen rrugore krijimin e mjediseve te gjelberuara,dhe ne sherbimet publike .Vetem ne nje periudhe 6 mujore u be i mundur Ndertimi i Ures  ne lagjen Shabanaj ne ngjegjan qe lidh komunitetin e fshatrave SHABANAJ( lagje) ALLAMBRES, NGJEGJAN Ndertimi i ures ne kete zone vjen si nje premtim i mbajtur por edhe duke zgjidhur perfundimisht dhe pas me shume se 25 vjetesh komunikimin e banoreve te kesaj zone.Gjithashtu ne 6 mujorin e fundit te 2015 u be i mundur vendosja :- Stacioni i pompimit per vaditje ne Arapaj, ndertimi i lulishtes se re ne Roskovec si dhe dhe asfaltim ne dy rruge te brendeshme te Roskovecit