Video/Debate ne KB per vendodhjen e ndertimit te Impiantit Plehrave ne Fier

540

Debatet priteshin dhe kane perfshire mbledhjen e keshillit Bashkiak Fiet edhe ne piken e fundit te rendit te dites mbi vendodhjen e ndwrtimit te impiantit te menaxhimit dhe perpunimit te mbetjeve urbane . Ne deklaraten e tij kreu i PD Fier Luan Baci ka thene se vendimi per terheqje te kompanise qe do te kryeje kete proces eshte rezultat i presionit te banoreve ndersa  mbledhja e sotme dhe kjo terheqje kerkon nje studim te experteve dhe specialisteve per nje vendimarrje tw drejte per vendin ku do te ndertohet ky impiant . Kreu i grupit te keshilltareve Baci eshte shprehur se eshte parimisht dakort me ndertimin e ketij Impianti ndersa nga kreu i bashkise Armando Subashi  ky eshte nje lajm i mire qe PD pranon sot ndertimin e ketij impianti.Pavaresisht diskutimeve dhe debateve ne fund te mbledhjes kreu i bashkise  ka pranuar ngritjen e nje komisioni  prej 7 antaresh per studimin dhe paraqitjen e 10  vendodhjeve ( sa njesi ka bashkia Fier)ku do te ndertohet impianti i ndwertimit te mbetjeve urbane . Me pas ekspert dhe specialist do te reduktojne seicilin nga keto vendodhje per vendin me te pershtatshem .Me hwret perfaqesuesi i kompanise ndertuese te impiantit ka shpjeguar se terheqja e kompanise nga vendodhja e meprashme e ndertimit te impiantit ne Plyk dhe Mbyet ka ardhur pasi studimi i parametrave te qendrushmerise se tokes eahte e paqendrueshme per shkak te rreshkitjeve te dherave nga terreni kodrinor. 

Pas debateve te shumta keshilli bashkiak doli me konkluzionim per nje mbledhje tjeter kete te premte te kesaj jave nga komisioni i eksperteve do te paraqes disa propozime per nje vendodhje tjeter te ndertimit te impiantit. Kreu i  grupit te PD Baci ka deklaruar se pavaresisht se koha ne dispozicion eshte e shkurter per paraqitjen e studimeve te tjera per ndertimin e ketij impianti do kerkohet dhe do miratohet ai studim ploteson kushtet mjedisore perfshire ketu edhe miratimin e tij nga komuniteti