Vendet me te mira per te bere biznes

484

Biznesi është një burim themelor për gjenerimin e të ardhurave në një vend. Pavarësisht nëse është një tregtar lokal apo një importues/eksportues ndërkombëtar, biznesi e mban qarkullimin e fondeve në një gjendje të qëndrueshme.

Ka faktorë të ndryshëm që mund të  ndikojnë në normën e fitimit dhe në të ardhurat e përftuara  nga një biznes, i cili përfshin gjendjen delikate ekonomike të një vendi. Prandaj, vendet që kanë një rritje të mirë të PBB-së sigurojnë ambient më mikpritës për biznesmenët për të shtrirë më tej aktivitetin e tyre. Sigurisht që ka edhe disa variabla të tjera që përcaktojnë nëse një vend është i mirë për biznesin apo jo, ato përfshijnë: performancën e bursës, taksat, burokracinë, të drejtën mbi pronën, lirinë monetare etj.

Nga raportet e lëshuara nga institucione të ndryshme, si Transparency International, Forumi Ekonomik Botëror dhe grupi i Bankës Botërore, ne kemi listuar 10 vende, të cilat janë më të përshtatshme për të bërë biznes.

Ata janë:

 

1. Anglia

2. Holanda

3. Singapori

4. Kanada

5. Finlanda

6. Suedia

7. Irlanda

8. Norvegjia

9. Zelanda e Re

10. Danimarka