Urdhër i Kryeministrit Rama për punonjësit e administratës

382

Kryeministri Edi Rama i ka lënë 30 ditë afat të gjithë punonjësve të administratës shtetërore për të shlyer detyrimet e prapambetura, nëse kanë, kanë shoqërive të ujësjellësave.

Urdhëri mësohet se i është shpërndarë të gjithë institucioneve shtetërore, duke nisur nga Kryeministria, ministritë, agjensitë në varësi të tyre, prefekturat dhe deri drejtoritë rajonale.

Duket se skema është e njëjtë me atë të shlyerjes së detyrimeve të energjisë, e aplikuar në 2014 nga qeveria Rama, çka do të thotë se pas buxhetorëve rradha do t’i vijë abonentëve familjarë.

Në urdhrin e kryeministrit sqarohet se të gjitha institucionet publike kanë 30 ditë afat të lidhin kontrata të rregullta me ujësjellësit në rast se nuk e kanë një të tillë, ndërkohë që nëse kanë detyrime të papaguara të nënshkruajnë marrëveshje me ujësjellësin përkatës për të nisur shlyerjen e borxheve.

Në urdhrin e kryeministrit sqarohet se të gjitha institucionet publike kanë 30 ditë afat të lidhin kontrata të rregullta me ujësjellësit në rast se nuk e kanë një të tillë, ndërkohë që nëse kanë detyrime të papaguara të nënshkruajnë marrëveshje me ujësjellësin përkatës për të nisur shlyerjen e borxheve.

Në urdhrin e kryeministrit sqarohet se të gjitha institucionet publike kanë 30 ditë afat të lidhin kontrata të rregullta me ujësjellësit në rast se nuk e kanë një të tillë, ndërkohë që nëse kanë detyrime të papaguara të nënshkruajnë marrëveshje me ujësjellësin përkatës për të nisur shlyerjen e borxheve.