Tibeti

45

Edhe sot Tibeti mbetet i mbështjellë me një re të fortë misteri. Disa njerëz të ditur thonë se në Tibet ndodhej deri pak kohë më parë “Kërthiza e Botës”’: domethënë Qendra Shpirtërore, nga e cila vjen njeriu.

Të njëjtën gjë deklarojnë grekët  për Delfët, Egjiptianët për Piramidat dhe Inkasit përveç të tjerëve, për kryeqytetin e tyre Kuzkon. Tradita të tjera thonë se aty ruhen objektet më të lashta që mund të imagjinojë çdo njeri, ashtu si dhe libra të shkruara në gjethe palmash dhe libra të tjerë të shkruar mbi gurë.

Tekste Kiuti, të cilat janë përpunuar alkimikisht dhe nuk mund të shkatërrohen me asnjë nga metodat e njohura (ujë, zjarr, acid etj), tekste të shkruara në një gjuhë shumë të vjetër që quhet Senzar (gjuhë hieroglifesh). Libra që përmbajnë historinë e njerëzimeve të ndryshme.