Terhiqet Vjosa nga permbytja, niveli i ujit bie ne 3 m

104

Situta e deritanishme e permbytjeve ne Fshatrat e Fierit nga Vjosa

Bie ndjeshem niveli i permbytjeve ne Ferras te Fierit dhe ne fushat e zones se Frakulles. Niveli i ujit nga permbytjet e 1 dhe 2 Dhjetorit shkon ne 2m. 

Prurjet dhe permbytjet e Vjoses spostohen drej perendimit. Ferrasi, Kashishti, Hambari, Cerveni mbeten nen uje. Ndrrkohe ne Bocove dhe ne Darezeze ujerat kane pushtuar tokat bujqesore. Fatmiresisht nuk jane prekur nga permbytja zonat e banuara. Sipas shtabit te emergjences, eshte ndrertuar nje argjinature ne kanalin qe lidh hidrovorin e Darezezes me ate te Semanit qe ka mundesuar parandalimin e permbytjes ne zonat e banuara.