Si do te jete interneti ne vitin 2025

67

Sipas studiuesve, interneti do të shkrihet në sfondin e gjithçkaje që ne bëjmë. Më nuk do të mendojmë të hyjmë ‘online’, por thjeshtë do të jemi online gjatë gjithë kohës.

Me zhvillimin e burimeve të informacioneve, Interneti ofron aktualisht qasje në arsim si asnjëherë tjetër. Shumë prej akademikëve të pyetur besojnë se këta burime vetëm do të përmirësohen me kalimin e kohës, duke krijuar një terren edhe më të barabartë.

Falë zhvillimeve të internetit, shumë nga studiuesit parashikojnë një rritje të informacionit si mënyrë për të përmirësuar mjekësinë, arsimin, transportin dhe jetën e përditshme në tër ësi, por të tjerë druajnë se një gjë e tillë do të shkaktojë më shumë diskriminim dhe margjinalizim, duke i lejuar ata që janë në pushtet të justifikojnë shtypjen e institucionalizuar.