Rritet 30% konsumi i energjise per ngrohje

154

Keto dite te acarta dhe me temperatura te uleta qe kane arritur deri ne -10 ne rrethin Fier , eshte rritur edhe konsumii energjise elktrike per ngrohje. Konsumi i enrgjise eshte rritur si shkak i mungeses alternative  per ngrohje.Sipas Operatorit te Sistemit te Shperndrjes ne Fier , konsumi ditor i energjise elktrike shkon ne gati 30% me shume nga ditet e zakonshme te dimreve te meparshem .Konsumi ditor i energjise shkon ne 1,4 giga herz energji duke vendosur ne veshtiresi sistemin energjitik. Sipas OShE Fiet situata energjitike eshte nen kontroll pavaresisht kesaj mbingarkese nderkohe qe grupet ne terren pas cdo njoftimi per demtim te linjave kryejne riparimin e tyre qe keto dite kane qene me qindra ne te gjithe zonen