Rregjistrimi i pronave online me gjendjet civile, merr fund mbivendosja

445

Lidhja on line e zyrës së ZRPP Fier me zyrat e gjendjeve civile ka bërë që ti jepet fund njëherë e mirë mbivendosjes së pronave. Këtë fakt e ka pohuar drejtori I ZRPP Fier Gani Bendo I cili spjegonë se nëpërmjet këtij sistemi qytetari paraqitet me kartën e identitetit dhe jep ID e cila nëpërmjet programit bënë që të shkakohen të gjitha të dhënat e qytetarit. 
Po sipas Bendos mësohet se shumë shpejt zyrat e ZRPP do të lidhen on line me zyrat e tatim – taksave  dhe  brënda muajit dhjetor nëpërmet këtij sistemi on line me gjendjet civile dhe tatim – taksat do të kryhet verifikimi I bizneseve dhe pasurive të gjyqtarëve e prokurorëve, sa biznese e pasuri kanë ata apo të afërmit e tyre.