Punonjesit e UPN Fier perseri ne proteste per pagat

113

Punonjes te Rafinerise se naftes ne fier kane protestuar perseri sot ne hyrje te uzines .Shkaku I kesaj proteste eshte mos marja e pagave te Nentorit nderkohe ata ankohen edhe per mos pagimin e sigurimve shoqerore prej 18 muajsh .Sipas punonjesve ata kane nga muaji tetor I vitit 2016 qe nuk jane siguruar dhe muaji tetor nentor i vitit 2017ende nuk eshte paguar nderkohe ka pasur mangesi edhe ne pagesa te pagave te muajve ne vijim. Disa prej tyre dalin ne pension dhe kjo i rrezikon ne marrjen e pensionit . Edhe pse zeri i tyre i kerkesave dhe protestes se vazhdueshme ka shkuar deri ne ministrine e industrise prej afro dy vjetesh problemi i tyre nuk po zgjidhet. Pervec pagave dhe sigurimeve ne kerkesat e punonjesve kerkohet te nis nga puna uzina dhe rikthimin e tyre ne pune