Punimet demtojne rrjetin, bizeneset dhe abonentet pa drita

183

Kompanite zbatuese te punimeve ne rruget e fierit demtojn rrjetin furnizues te energjise  elektrike  duke nderprere energjine per mijra abonente. Sipas informacionit nga Drejtoria Teknike OSHE zona Fier numeron mbi 1oo raste te demtimit te percjellesave nentokesor te furnizimit me energji elektrike per abonentet familjare dhe private ne Fier .Nje tjeter rast eshte shenuar edhe sot ku nje tjeter percjelles i demtuar nga punimet ne zbatimin e punimeve ka lene pa energji qendren e Fierit si dhe disa lagje dhe institucione . Sipas OSHE  kjo situate e riperseritur ka sjelle pakenaqesi tek abonentet qe e vendosin fajin mbi operatorin e shperndarjes nderkohe ne te gjitha demet e shkaktuara pervec demit moral OSHE ka marre persiper edhe demin material  me kosto financiare