Perfundon investimi ne trotuare dhe ndricim ja si duket hyrja e Roskovecit (video)

607

Ka perfunduar investimi prej rreth 17.5 milion leke te reja  per pajisjen me ndricim, trotuare, dhe gjelberim per bashkimin e bashkise se Roskovecit me njesine administrative Kuman . Investimi ne fjale do te permirsoje ndjeshem komunikimin ne kete aks rrugor jo vetem per automjetet por edhe kembesoret dhe perdoruresit e bicikletave duke shmangur edhe aksidentet.Vlera e ketij financimi eshte siguruar dhe zbatuar fale te ardhurave te vete bashkise . 


Ka perfunduar gjithashtu edhe punimet  ne unazen e qytetit te Roskovecit me vlere 53 milion leke te reja qe se bashku me investimet e mesiperme lehtesojne trafikun e levizjes se mjeteve ne drejtim te fshatrave te lindjes se Roskovecit dhe qytetit te Berat