OSHE ne Fier ,kontrolle ne cdo abonente per verifikim te sistemit te...

OSHE ne Fier ,kontrolle ne cdo abonente per verifikim te sistemit te matjes

361

OSHEE FIER po kryen kontrolle te imtesishtme ne zonen e Hamilit dhe kryesisht ne kabinen Hamil 1 per te shmangur abuzimet ne rrjet dhe ne sistemin e matjes.
OSHEE  ka kerkuar prej abonenteve qe energjia e konsumuar duhet paguar si detyrim ligjor dhe demtimi i sistemit te matjes perben veper penale.Vetem pergjate ketij viti ne Fier jane arrestuar nga policia 10 persona te cilet ishin kapur duke vjedhur energjine ,abuzime me sistemin e matjes per cenim dhe lidhje jashte matjes se energjise. Aksioni ne fjale do te vijoje perderisa ende ka abonente qe i shmangen detyrimit per pagimin e energjise