Ngricat demtojne ne Zharrez 3,5 ha sera me domate 

224

Temperaturat e uleta si dhe ngricat e ketyre diteve ne Fier kane shkaterruar prodhimet ne sera, te fermereve ne disa njesi administrative te bashkise Fier .
Qindra ha me me perime ne sera jane demtuar teresisht.Vetem ne njesine administrative te Zharzes jane demtuar 3.5 ha ose 100 mije fidane te mbjelle me domate si dhe 600 kv domate jane shkatruar
Fermeret e demtuar kerkojne ndihmen e ministrise se bujqesise dhe shtetit per te ndihmuar ata nga demtimet e shkaktuara pasi mbi ta rendon kosto financiare e dyfishte pasi kane kredi per te paguar
Nderkohe nga specialiste te drejtorise se bujqesise rajonale ne Fier jane shprehur se janengritur grupet e kontrolleve ne terren per te verifikuar situaten e demtimit ne terren ndersa ne fund te ketij procesi e gjithe fatura financiare do ti paraqitet qeverise shqiptare