Miratohet projektligji per statusin e naftetarit

196

Sot në parlament , shumica parlamentare miratoi projektligjin nga i cili do të përfitojnë ,vetëm në vitin e parë , rreth 5000 naftëtarë . 

Mosha e daljes në pension për meshkujt ulet në 60 vjeç dhe kjo për naftëtarët që kanë 30 vite në punë, nga të cilat 20 vite si naftëtarë. 

Për gratë është parashikuar mosha e daljes në pension 55 vjeç .