Mbi 90 gjoba cdo dite per munges te rripit(video)

333

Policia e qarkullimit eshte bere me e ashper ne msat ndaj drejtuesve te automjeteve ne zbatim te kodit rrugor.Grupet e kontrolleve nuk kursejne cdo dite dhjetra drejtues te parregulkt ne vendosje te rripit si dhe dokumentacionit.Me fillimin e zbatimit te nenit 170 të Kodit Rrugor para dy javesh dhe deri me sot  ku po aplikohen masat e reja administrative që parashikon ky Nen jane vendosur vetem per rripin e sigurimit mbi  1500 gjoba ne rrethin Fier si dhe jane arrestuar 7 persona dy prej te cileve per mitdhenie pasi i kane ofruar para punonjesve te p0licise rrugore per ti shpetuar mases se gjobes