Mbështetje për përkthimet letrare në gjuhë të huaj

73

Ministria e Kulturës së Shqipërisë hap për herë të parë Fondin e Përkthimit Letrar nga shqipja në gjuhë të huaj.

Ky fond synon mbështetjen e përkthimit të veprave më të rëndësishme të letërsisë shqipe bashkëkohore, që kanë tashmë një kontratë botimi me shtëpi botuese të huaja.

Projekti në fjalë ndërmerret në vijim të nismave për mbështetjen dhe promovimin e letërsisë shqipe jashtë vendit, si hartimi i faqes në internet të veprave të letërsisë shqipe bashkëkohore në gjuhën angleze, hartimi i katalogut të autorëve shqiptarë në gjuhën angleze, mbështetja e procesit krijues të autorëve shqiptarë, etj.