Mali i Korabit

276

Korabi është një nga malet më të larta në Evropën Juglindore. Ai shtrihet përgjatë kufirit midis Shqipërisë dhe Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë.
Ky vend është i pasur me bukuri të rralla natyrore, me gurë, shkëmbinj dhe kullota të pafundme.
Lartësia mbidetare e majës më të lartë të këtij mali është 2764 metra.
Në pjesën më të lartë të saj, mbi 2000 metra, klima është alpine dhe përfshin disa elemente të florës alpine.
Mali Korab ka ujëvara spektakolare pasi është i pasur më burime të shumta të ujit.

Falenderojme per fotografite Agim Kajtazin.