LSI kritika te ashpra ndaj ujesjellesit Fier 

344

Eshte zhvilluar sot mbledhja e Asamblese se Ujesjelles kanalizimeve Fier ku eshte kerkuar nje analize e funksionimit dhe treguesit tekniko financiar te kesaj kompanie Sh.A.Qe ne fillim te kesaj mbldhje kreu i grupit te LSI Nimet Musai ka renditur dhjetra pyetje bashke me dyshimet te cilat ka mosperputhje ne analizen e paraqitur nga Ujesjellesi per treguesit tekniko financiar.Musai ka thene se ndryshe nga prezantimi i nje situate te kenaqeshme kemi nje situate tjeter teresisht te pavertet te furnizimit me uje per Fierin si dhe ka nje nivel arketimesh te uleta 38% dhe humbje te larta ne faturime qe shkojne ne 62%. Mangesit ne ujesjellesin fier jane percjelle me kritika edhe nga antar te keshilit te bashkise nga PD .Antari i keshillit te bashkise nga PD Emiljano Mone eshte shprehur se nuk ka kontrata te rregullta mes abonenteve dhe shoqerise se ujesjellesit dhe ky fakt eshte pranuar edhe nga drejtori i ujesjelleit me argumentin se eshte permbytur arkiva nga dalja e lumit gjanica ne vitin 2015.Nderkohe nga drejtori i ujesjelle kanalizimeve Fier eshte pranuar se fieri ka ende probleme me tubacionet e rrjetit furnizues ,ku nje pjese e tyre jane dhe funksionojne me probleme per shkak te amortizimit dhe vjetersise pasi jane nentokeprej  vitit 1939, 1965.Mungojne ujesjellesat ne 6 fshatra ndersa sistemi aktual i ujesejllesave mbulon me furnizim 89% te popullates

Gati 30% e qytetit te fierit ka sistemit te kanalizimeve te nendheshme ndersa pjesa tjeter eshte nen kuot dhe kerkon investime kolosale. Mangesit ne ujeslljesin fier . Drejtuesi i ujesjellesit Fier Pirro Ndreu ka thene se kerkohen investime te tjera ne permirsimin e ujesjellesit Fier te cilat do te garantonin furnizimin normal dhe pa probleme ne te ardhmen per qytetaret . Ai ka thene gjithashtu se ka pasur probleme ne matesat e vendosura me pare nga ujesjellesi ndersa ka rithene se shoqeria e ujesjellesit ka mare persiper per abonetete vendosjen e matesave. Deri tani jane vendosur rreth 500 matesa te rinj