Lidhja e vaksinimit me autizmin

55

FDA, Agjencia amerikane për ushqim dhe ilaçe e ka pranuar në një dokument së vaksina ka efekte anësore të dëmshme. Krahas shkaktimit të sëmundjeve tjera, ajo shkakton edhe autizmin.

Vaksina “Tripedia” nuk është më e disponueshme në treg, dhe se serumi i saj është një shenjë se përse është hequr nga tregu.“Tripedia” ishte menduar të merrej në pesë doza për fëmijët e moshës prej gjashtë javësh deri në shtatë vjeç. Për efektet e dëmshme të vaksinës ekzistojnë edhe raporte tjera që tregojnë sesi vaksinat kanë krijuar  “Idiopathic thrombocytopenic purpura” (niveli i ulët i trombociteve), “anaphylactic reaction” (reagim i rëndë alergjik), SIDS (sindrome të menjëhershme të vdekjes së foshnjës), celulite (infektim bakterial i lëkurës), trazirë, encefalopati (inflamacion të trurit), hipotonia (sindromi i dembelisë së foshnjës) etj.

Hulumtuesit, për këtë realitet dramatik thonë: “Për shkak së këto ngjarje raportohen në mënyrë vullnetare nga një popullatë e madhësisë së paqartë, nuk është gjithmonë e mundur për ta vlerësuar besueshëm shpeshtësinë e tyre apo për të themeluar një lidhje të rastësishme të komponentëve të vaksinës Tripedia”.

Megjithatë, Qendra për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve ka shkruar një faqe të tërë dedikuar pohimeve se ekziston një lidhje e rastësishme në mes të vaksinës dhe autzmit. E vërteta? Ju takon juve të vendosni.