Libri i Hitlerit mund të futet në programin shkollor

58

Libri i ish-diktatorit nazist përfshin 3 700 shënime në një përpjekje për të siguruar kontekstin e retorikës antisemite të Hitlerit dhe për të nxjerrë në shesh propagandën e tij naziste.

Partitë opozitare në Bavari, përfshirë socialdemokratët, të gjelbërit dhe Votuesit e Lirë po kërkojnë përdorimin e librit në shkolla me qëllimin që brezi i ri të njihet me historinë e vendit.

Një departament i Ministrisë bavareze të Arsimit po përgatit një manual për mënyrën e integrimi të këtij libri në programin shkollor.