Iken investitori i Kombinatit te Perpunimit te Naftes ne Ballsh punonjesit ne protest

331

Iken investitori i Kombinatit te Perpunimit te Naftes ne Ballsh! Punonjesit e Uzine se Ballshit perseri ne protest para portes se Uzines.IRTC largohet nga administrimi i uzines. Per momentin Banka Credins ka ne ruajte asetet .Ne keto kushte 1000 punonjes jane te papune dhe pa perkrahej dhe per kete arsye kane dale sot ne proteste duke kerkuar nga qeveria dhe kryeministri per te shpejtuar rivenien ne pune dhe rikthimin e punonjesve ne pune.

Jane 3 kompani qe jane afruar per te marre ne administrim dhe menaxhim uzine e perpunimin e naftes. Nese kjo periudhe e kalimit te administrimit te uzines ne investitor te ri do te vonoje ne kohe ,premtimi i ministrise se energjitikes ka siguruar se investitori i ri ka marre persiper shlyerjen e detyrimeve te prapambetura prej dy muaj.Nese kalon nje periudhe e gjate kohe ,nese nuk rivihet ne pune kjo uzine ministria e energjitike dhe financave ka premtuar per pagese sociale per punonjesit.

Ne uzine punojne 3 reparte ,TEC, Stacioni i pompave Pocem, dhe reparti i zjarrfikeseve .Per keto reparte newe do te zgjase periudha e mos shlyerjes se pagave gjithashtu ministria ka parashikuar bashkimin me institucionet e tjera vartese si OSHE dhe ujesjelles