Grevistet lene greven ne Zharrez arrijne qellimin

1088

Grevistet lene greven ne Zharrez arrijne qellimin duke detyruar qeverine te plotesoje kerkesat e tyre

Të nderuar,
Lutem gjeni bashkëlidhur Urdhrin e Kryeministrit, nr. 178, datë 27.12.2016 “Për ngritjen e grupit ndërministror të punës për vlerësimin e situatës së krijuar nga lëkundjet e tokës në zonën e fshatit Zharrës dhe për përcaktimin e masave që duhet të merren në varësi të shkaqeve të ndodhjes së fenomenit të lëkundjeve të tokës”.