Gjobat nuk “kursejne”drejtuesit edhe brenda ne Fier(video)

913

Mos nenvleresoni pse jeni brenda ne qytet dhe do ti shpetoni ndeshkimit me gjobe per parkim te gabuar apo per munges te rripit te sigurimit.Nga pamjet ne video nje drejtues mjeti dhe jo pak por mbi 100 kane marre gjoba nga 5000-15000 lek te reja per munges te rripit si dhe per parkime te gabuara ne qytet.Ne gati 3 dite me fillimin nga zbatimi te nenit 170 të Kodit Rrugor ku po aplikohen masat e reja administrative që parashikon ky Nen i Kodit Rrugor jane vendosur vetem per rripin e sigurimit mbi 400 gjoba