Gjate 2016 ne Fier mbi 2831 vepra penale dhe 949 te arrestuar

131

Gjate vitit 2016 nga Drejtoria Vendore e Policise Fier, jane evidentuar 2831 vepra penale, zbuluar 2599, me zbulueshmeri 91.8%, jane implikuar 2992 persona , arrestuar 949, ndaluar 215, ne gjendje te lire 1654, shpallur ne kerkim 174.

 

Krahasuar me vitin 2015 , rezulton se gjate vitit 2016, kemi:

• Rritje te numerit te evidentimit te veprave penale me 204 me shume nga Sektori i Krimit Ekonomik dhe Krimit te Oranizuar.

• Rritje te zbulueshmerise me 0.5 % me shume. 

 

Sektori Narkotikeve dhe Trafiqeve

 

Gjate vitit 2016, Sektori Narkotikeve ka evidentuar 181 vepra penale , zbuluar 180, me zbulueshmeri 99.04 %, jane implikuar 242 persona, nga te cilet 117 jane arrestuar, 8 ndaluar, 101 ka ndjekur ne gjendje te lire dhe per 16 ka bere shpalljen ne kerkim.

 

Gjate vitit 2015, Sektori Narkotikeve ka evidentuar 107 vepra penale , zbuluar 99, me zbulueshmeri 92.5 %, jane implikuar 136 persona, nga te cilet 85 jane arrestuar, 7 ndaluar, 39 ka ndjekur ne gjendje te lire dhe per 5 ka bere shpalljen ne kerkim.

 

Krahasuar vitin 2015 me vitin 2016, rezulton se gjate vitit 2016:

• Jane evidentuar ne total 74 vepra penale me shume.

• Eshte rritur zbulueshmeria ne total me 7 %.

 

 

Nga keto :

 

• Krime ne fushen e Droges, 64 me shume.

Sipas tendencave jane:

➢ Prodhim dhe shitje te lendeve narkotike, 41 me shume.

➢ Trafikimi i lendeve narkotikeve,6 me shume.

➢ Te tjera per drogen jane 17 me shume.

 

• Krime ne Fushen e Trafiqeve, 10 me shume.

 

Sipas tendencave jane:

 

➢ Trafikimi i armeve dhe municioneve, 2 me shume.

➢ Trafik i veprave te artit, 3 me shume.

➢ Shfrytezim Prostitucioni, 5 me shume.

➢ Mbajtja e lokaleve per prostitucion, 5 me shume.

 

 

Sektori i Krimit Ekonomik

 

Gjate vitit 2016 Sektori Krimit Ekonomik ka evidentuar 549 vepra penale , zbuluar 548, me zbulueshmeri ,99.8 %, jane implikuar 646 persona, nga te cilet 27 jane arrestuar,40 ndaluar, 519 ka ndjekur ne gjendje te lire dhe per 60 ka bere shpalljen ne kerkim.

 

Gjate vitit 2015 Sektori Krimit Ekonomik ka evidentuar 408 vepra penale , zbuluar 407, me zbulueshmeri ,99.7 %, jane implikuar 521 persona, nga te cilet 55 jane arrestuar, 35 ndaluar, 420 ka ndjekur ne gjendje te lire dhe per 11 ka bere shpalljen ne kerkim.

Krahasuar vitin 2015 me vitin 2016, rezulton se gjate vitit 2016:

Eshte rritur numeri evidentimit te veprave penale me 141 me shume.

 

Sektori Krimeve te Renda

 

Gjate vitit 2016, ka evidentuar 31 vepra penale , zbuluar 29, me zbulueshmeri 93.5 %, jane implikuar 41 , nga te cilet 22 jane arrestuar, 2 ndaluar, 9 jane ndjekur ne gjendje te lire dhe 8 jane shpallur ne kerkim.

 

Gjate vitit 2015, ka evidentuar 46 vepra penale , zbuluar 44, me zbulueshmeri 95.6 %, jane implikuar 77 , nga te cilet 44 jane arrestuar, 24 ndaluar, 2 jane ndjekur ne gjendje te lire dhe 8 jane shpallur ne kerkim.

 

 

Krahasuar vitin 2015 me vitin 2016, rezulton se gjate vitit 2016:

➢ Eshte ulur numeri evidentimit te veprave penale me 15 vepra penale me pak.

Nga keto:

• Krime Kunder Personit, jane evidentuar 11 vepra penale me pak.

Sipas tendencave jane:

➢ Jane evidentuar 2 vrasje me pak.

➢ Jane evidentuar 7 vrasje te mbetura ne tentative me pak.

➢ Jane evidentuar 4 plagosje te renda me pak.

 

• Krime Kunder Prones jane evidentuar 4 vepra penale me pak.

Sipas tendencave jane;

➢ Vjedhje me arme, jane evidentuar 4 raste me pak.

➢ Vjedhje me arme e mbetur ne tentative kete nuk kemi asnje raste.

 

Komisariatet e Policise

Gjate vitit 2016 nga Komisariatet ne Drejtorin Vendore e Policise Fier, jane evidentuar 2069 vepra penale, zbuluar 1842, me zbulueshmeri 89.5 %, jane implikuar 2063 persona , arrestuar 783, ndaluar 165, jane ndjekur ne gjendje te lire 1025, shpallur ne kerkim 90.

Gjate vitit 2015 nga Komisariatet e Policise ne Drejtorin Vendore e Policise Fier, jane evidentuar 2066 vepra penale, zbuluar 1850, me zbulueshmeri 89.3 %, jane implikuar 2166 persona , arrestuar 777, ndaluar 290, jane ndjekur ne gjendje te lire 939, shpallur ne kerkim 160.

 

Krahasuar me vitin 2015 , rezulton se gjate vitit 2016, kemi:

Ulje te numerit te evidentimit te veprave penale me 53 me pak.

Kemi rritje te zbulueshmerise me 3.6 % me shume.

Per tendencen e vjedhjes.

• Kemi ulje te numerit te evidentimit te veprave penale te vjedhjes me 105 me pak.

• Kemi rritje te zbulueshmerise me 6.5 % me shume

➢ Vjedhje me dhune jane evidentuar 3 me pak.

➢ Vjedhje kompanie e firme jane evidentuar 16 me pak.

➢ Vjedhje banese jane evidentuar 8 me pak.

➢ Vjedhje lokale tregetie jane evidentuar 25 me pak.

➢ Vjedhje te tjera jane evidentuar 23 me pak.

➢ Vjedhje ne tentative (134) jane evidentuar 6 me pak.

➢ Vjedhje Energjise Elektrike/Impulse Telef. jane evidentuar 32 me pak.

 

 

Operacionet Policore.

 

Per vitin 2016 nga Sektoret ne Drejtori jane ralizuar 61 operacione policore, nga ku rezultoj se ishin implikuar 135 persona nga te cilet 73 jane arrestuar e ndaluar , jane ndjekur ne gjendje te lire 49 dhe per 11 eshte bere shpallja ne kerkim.

Krahasuar me vitin 2015 rezulton se gjate vitit 2016 jane ralizuar 28 operacione policor me shume.

  

Sektori per Narkotiket e Trafiqet.

Ka realizuar 22 operacione policore nga ku rezultoj se ishin implikuar 58 persona nga te cilet 31 jane arrestuar e ndaluar , ndiqen ne gjendje te lire 23 dhe per 4 eshte bere shpallja ne kerkim.

Krahasuar me te njejten periudhe kohore ne vitin 2015, rezulton se kete vite jane realizuar 11, operacione policore me shume.

Gjate ketyre operacioneve jane sekuestruar:

➢ Nje sasi prej rreth 1400 kg lende narkotike e dyshuar si cannabis sativa.

➢ Nje sasi prej 10705 fara bime te dyshuara si cannabis sattiva.

➢ 4 automatike

➢ 6 pistoleta

➢ 2 arme gjahu

➢ 562 fisheke

➢ 20 krehera

➢ 2 arme te ftohta ( thika)

➢ 51 automjete

➢ 152 aparate telefonik celulare.

 

Sektori Krimit Ekonomiko Financiar

ka realizuar 27, operacione policore, si rezultat I tyre eshte dokumentuar veprimtaria kriminale per 65 persona nga të cilët1,32 ndaluar/arrestuar , 7 jane shpallur ne kerkim dhe 26 jane ndjekur ne gjendje të lirë.

Krahasuar me vitin 2015, rezulton se ne vitin 2016 janë realizuar 7 operacione policore me shume.

Si permbledhje gjate ketyre operacioneve jane sekuestruar:

➢ 558 Kg kafe,.

➢ parate celulari.

➢ 213 000 litra nafte.

➢ Eshte bere sekuestro preventive( konfiskuar) pasuri 10000 m 2, toke e shfrytezuar per materiale inerte me nje vlere prej nje milion Euro.

 

Sektori Krimeve te Renda.

per kete periudhe ka ralizuar 12 operacione policore nga te cilet:

Nga këta:

• 10 për kapjen e personave ne kërkim.

• 2 në kuadër të operacionit “Tigri” për veprën penale te “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”.

Personat ne Kerkim

 

Persona ne kerkim te shpallur nga Interpoli, per vitrin 2016, banor te qarkut Fier jane 10.

Persona ne Kerkim qe jane kapur jashte shtetit dhe presin ekstradimin, jane gjithesej 14.

Persona ne Kerkim per tendencen e vrasjes jane 10 persona, nga te cilet 6 jane ekstraduar nga jashte.

Persona ne Kerkim te kapur per llogari te shteteve te huaja jane 8 persona, nga te cilet 5 per narkotiket dhe 3 per trafiqet.

 

Kultivimi I narkotikeve.

Per vepren penale te kultivimit te kanabis sativa ne juridiksioni e qarkut Fier jane evidentuar 148 raste te kultivimit te bimeve narkotike, zbuluar 40, jane implikuar 45 persona, nga te cilet 21 arrestuar, 3 ndaluar, 7 ne gjendje te lire dhe per 14 eshte bere shpallja ne kerkim.

Per kete vit kukltivimi I bimeve narkotike eshte bere ne ato zona, te cilat jane dhene ana jone si zona me risk, keto zona kane qene si te tilla edhe vitet e kaluara.

 

Salla e Drejtimit dhe Komandimit :

• Jane dhene 1900 informacione Salles se Drejtimit Operativ ne Ministri për vepra të ndryshme penale .

• Janë ngritur dhe derguar grupe hetimore ne 1120 vendngjarje .

• Janë nxjerre dhe dhene 2643 numera unik, nga keto;

• Janë evidentuar 11535 telefonata të bëra nga komuniteti, nga keto:

• Jane 682 ankesa të ardhura nga portiali i Komisariati Dixhital..  

 
Sektori Qarkullimit Rrugor.

Gjate vitit 2016 jane evidentuar 643 vepra penale ne fushen e qarkullimit rrugor, jane implikuar 636 persona nga te cilet jane arrestuar 465 persona, ndaluar 9 persona, jane ndjekur ne gjendje te lire 155 persona dhe per 4 persona eshte bere shpallja ne kerkim.
Po te bejm nje krahasim me vitin 2015 do te shohim se ne vitin 2016 kemi

➢ 33 aksidente me pak

➢ 16 të vrarë më pak.

➢ 54 të plagosur lehtë më pak.

Nga krahasim i masave te vitit 2015 me vitin 2016 rezulton se ne vitin 2016 kemi:
➢ 7672 masa administrative më shumë.

➢ 3645 Vendime të OASh më shumë.

➢ 1514 leje drejtimi të pezulluara më shumë.

➢ 62 mjete të bllokuara më shumë.

 

 

Drejtimet kryesore te punes per vitin 2017

 

• Percaktimi i masave policore me qellim parandalimin, dokumentimin e goditjen e krimit te organizuar dhe krimit ekonomik duke bashkepunuar me Sektoret perkates ne Drejtorine e Qarkut.

• Marjen e masave per garantimin e rendit e sigurise publike pergjate procesit zgjedhor.

• Vazhdimi me intensitet i veprimtarise per ndjekjen, zbulimin dhe goditjen e krimeve te renda, vecanerisht krimet e vjetra kunder personit e prones.

• Intesifikimi i punes ne drejtim te grumbullimit te informacioneve per vendndodhjen e personave ne kerkim me qellim kapjen e tyre.

• Permiresimi i punes per policimin ne Komunitet, rritjen e prezences se sherbimeve te Rendit.

• Evidentimi i te gjitha konflikteve ne territorin e qarkut, vleresimi dhe zgjidhja e tyre, sidomos ato me tendenca te mprehta kriminale.