Foto/Video/Nuk kishte ndodhur ndonjehere me pare ne Roskovec

3220

Nuk kishte ndodhur ndonjehere me pare ne Roskovec te ndodhnin kaq shume investime dhe ne nje periudhe te shkurter kohore .Qyteti Roskovec dhe 4 njesite administrative me 14 fshatra qe jane ne administrim te bashkise jane perfshire seicila nga projekte dhe investime te rendesishme ne permirsimin e sherbimeve dhe jetes se koumunitetit . Infrastruktura rrugore mbetet prioritet i investimeve qe po kryen Bashkia Roskovec dhe kreu i saj Majlinda Bufi. Se fundmi ka nisur rehabilitimi i rrugeve te brendeshme te Roskovecit duke i dhene pamjen e me infrastrukturen e duhur te rrugeve te qytetit.

301 milion e 968 mije e 991 leke te reja apo rreth 3,1 miliard lek te vjetra eshte vlera totale e financimit vetem per keto 10 objekte te cilat jane kryesisht rruge ne perfundim dhe ne vijim te punes ne rikonstruksion te tyre qe do te sjellin jo vetem nje komunikim me te mire per banoret por edhe nje pamje estetike te mjedisit ku ata jetojne

Mbi investimet ne rruget ne territorin e bashkise Roskovec

1. Rikonstruksioni i rruges Vlosh -Ngjeqar, vlera 10.693 200 leke me tvsh


2. Rikonstruksioni i rruges lagjia Dushk –Kurjan, vlera 5 676 790 leke me tvsh

3. Rikonstruksioni i rruges se Kurjanit, vlera 143 .835 .890 leke me tvsh

4. Rikonstruksioni i rruges lagjia Doganaj, Arapaj, vlera 7 455 133 leke me tvsh

5. Rikonstruksioni i rruges qender Strum shkolla e vjeter, vlera 10 757 507 me tvsh6. Ndertim trotuari ne fshatin Velmisht, me vlere 13 623 372 leke me tvsh


7. Rikonstruksioni rrugeve te brendshmelagjia Hazizaj dhe Cobenj, fshati Luar 11 501 510


8. Rreth rrotullimi krahu lindore i unazes se qytetit te Roskovecit, vlera 9 036 298 leke me tvsh

9. Rikonstruksioni i rruges Refat Cepele dhe lagjia 1, vlera 20 304 156 leke me tvsh

10. Rikonstruksioni i rruges se kopshtit dhe i rruges se karburantit 8 065 191 me tvsh

https://youtu.be/mSocDLVEg5A