Dorehiqet drejtori i SH.A Ujesjellesit Fier.

1909

Eshte dorhequr nga detyra e Drejtuesit te Ujesjellesit Fier Salarjon Totaj. Ai ka paraqitur dorheqjen para disa ditesh ndersa kerkesa e tij eshte pranuar menjhere nga keshilli mbikqyres i shoqerise aksioniere te ujesjelles kanalizimeve Fier dhe eshte zvandesuara me inxhinierin hidroteknik Pirro Ndreu . Salarjon Totaj eshte terhequr nga kjo detyre pasi drejtoi per gati 5 vjet ujesjellesin ndersa  dorheqja thuhet se eshte personale.Informacionet nga bashkia fier  per NeoAlb flasin se pas kesaj dorheqje ujesjellesi Fier pritet te kete ndryshime te tjera duke filluar nga emertimet dhe ristrukturim te strukturave drjtuese