Debitoret e ujit ne Fier:ARMO 2,2 mln euro, 200 mije euro institucionet shteterore

219

1 shkurti eshte afati I fundit per legalizimin e lidhjes se ujit te pijshem . Afrimo kesaj date  ka sjell fluks kerkesash ne sportelet e Ujesjelles Kanalizimeve ne Fier. Sipas drejtorit te shitjeve ne UK Fier Endri  Gjikondi, brenda nje dite kryhen rreth 35 marreveshje me abonentet te cilet rezultojne debitore duke e cuar ne 300 numrin e marrveshjeshjeve te lidhura brenda ketij muaji.

Deri tani numerohen ne total 6000 mije debitore te ujit ne Fier .Gjikondi eshte  ndalur edhe institucionet debitore,te cilat perbejne nje pjese te madhe te debise se ujesjellesit .Debitoret me te medhenj jane Armo me 2,2 mln euro dhe 200 mije euro institucionet , ndersa dhe 3,8 mln euro jane debi te abonenteve familjare dhe bizneset. Debitoret perbejne rreth ,20 % te numrit total te abonenteve (35 mije e 500 abonente ka i gjithe Fieri dhe rrethinat) per te cilet do te ndiqen e gjithe procedura ligjore per te detyruar te paguajne debine. Sipas drejtorit te shitjes duke marre parasysh kete situate jane derguar njoftimet subjekteve debitire dhe po ndiqen te gjitha procedurat per pagesat e tyre me keste

Sipas UK Fier nga muaji Tetor 2017 qe nisi aksioni i ujit dhe deri tani jane lidhur 800 aktmarrveshje  te reja, te cilat I detyrojne aboentet te paguajne me keste dhe te shlyejne debine Gjikondi ka thene se nuk ka kthim pas, ndaj te gjithe ata qe kane lidhje te palegalizuar, apo qe deri tani jane debitore duhet te bejne marreveshjet perkatese, afati I te cilave perfundon ne 1 shkurt