Avionët luftarakë F-35

35

Rreth 100 avionë luftarakë të tipit F-35, të prodhuar nga një konsorcium i përbashkët me pjesëmarrjen e 9 shteteve.

Brenda katër viteve të ardhme në 17 pika të ndryshme të botës do të ngrihen baza për mirëmbajtjen dhe remontin e gjeneratës së re të avionëve F-35.

Avionët F-35 janë katër herë më efektivë se sa gjenerata e katërt e avionëve gjuajtës tip F-16 dhe F-18. Këta avionë janë në gjendje të kryejnë sulme edhe ajër-ajër, edhe ajër-tokë.

Avionët e gjeneratës së re F-35 janë të pakapshëm nga radarët. Modeli i parë është projektuar në vitin 1990 dhe më pas është realizuar nga një konsocium ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Anglia.

Në këtë kosorciuam Turqia është përfshirë në vitin 2002 dhe ortakët e tjerë të projektit janë Australia, Kanadaja, Danimarka, Italia, Holanda, Norvegjia, Anglia dhe Gjermania.