4 vendet me taksat me te larta ne bote.

4 vendet me taksat me te larta ne bote.

201

Taksa është shuma e parave, që njerëzit duhet ti paguajnë shtetit për të financuar funksione të ndryshme si:

shpenzimet e luftës, punët publike, infrastrukturën e vendit etj.

Ato duhen paguar të gjitha në kohë në mënyrë që të shamngim gjobat apo masa të tjera të ashpra. Ka shumë vende, të cilat kanë normat e larta të taksave si Suedia dhe Danimarka dhe disa të tjera që nuk vendosin asnjë lloj takse si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite. Taksat janë disa lloje si për shembull: tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi të ardhurat negative, tatimi mbi pronën, tatimi për korporatat, tatimi mbi trashëgimi etj.

  1. 1. Aruba
    Taksa: 58.95%
    Mbi të ardhurat: 171,149 dollarë

2. Suedia
Taksa: 56.6%
Mbi të ardhurat: 85,841 dollarë

3. Danimarka
Taksa: 55.38%
Mbi të ardhurat: 70,633 dollarë

4. Hollanda
Taksa: 52%
Mbi të ardhurat: 70,090 dollarë