300 nxenes bojkotojne mesimin ne Kallm , Fier

1208

300 nxënës të shkollës nëntë vjecare “ Europa” në fshatin “Kallm të Vogël “dhe prindër të tyre ditën e parë të shkollës e kanë nisur me një protestë duke bojkotuar mësimin. Kjo për shkak se as viteve 1992 e deri më sot 6 km rrugë që lidh fshatin me rrugën qëndrore është e pa kalueshme. Gropat me ujë janë të pa kalueshme për nxënësit të cilëve u njomen këmbët dhe detyrohen ta kryejnë mesimin me këmbë të lagura duke pasur raste edhe te semuren
Edhe pse janë ankuar me dhjetra herë , kanë protestuar me dhjetra herë , asnjëherë zëri dhe këkresat e tyre nuk jan marr parasysh.